Blockchain Nedir?

Blockchain Nedir?

Son birkaç yılda epey konuşulur hale gelen blockchain (blok zinciri) teknolojisi başta finansal verileri kapsayacak şekilde kişisel verileri de kapsayan ve birçok işlemin bir arada uygulandığı alanlarda blockchain ihtiyacının daha da artmasıyla birlikte devreye girerek verilerin güvenli kalmasını ve transparanlığını sağlamak amacını güdüyor. Daha basite indirgenecek olursa, merkezi bir sisteme sahip olmayan blockchain teknolojisi transfer ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

Blockchain teknolojisini geleneksel yöntemlerden ayıran en önemli unsur, yapılan işlemlerin ardı ardına listelenen dijital bir kayıt defteri olarak işlemesidir. Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, müşteriler daha az aracı ile daha hızlı transferler gerçekleştirebilecek, daha şeffaf bir teknolojiye sahip olduğu için daha güvenli bir şekilde işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

Blockchain Teknolojisinin Ortaya Çıkışı

Blok zincir teknolojisi ilk olarak 1985 yılında ortaya çıkmıştır ve 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından bulunan Bitcoin ile ilgili makale ile tekrar farkedilmiştir. Bu makalenin amacı merkezi para transferlerinde neden olan sıkıntılara çözüm bulmak için önerilen Bitcoin’den söz edilirken; durumun belkemiği olan blok zincir teknolojisinden de söz edilmiştir.

Blockchain Kullanım Alanları

Yıllar içerisinde tüm dünyanın da dijitalleşmesiyle birlikte blok zincir kavramı da bir hayli önemli hale gelmiş durumda. Henüz yeni bir teknoloji olmasıyla birlikte hemen hemen birçok alanda varlık ve faaliyet göstermeye devam ediyor. Bununla birlikte Blockchain’in kullanım alanlarını sizin için aşağıda derledik:

  • Para Transferleri
  • Tedarik Zincirleri
  • Gıda Güvenliği
  • Sağlık Hizmetleri
  • Yardım Kuruluşları